Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

Crypto hủy niêm yết TRIBE/USD

20/12/2022 6:37 pm UTC

Crypto hủy niêm yết TRIBE/USD cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

TRIBE/USD

Xin lưu ý rằng nạp và rút tiền sẽ được mở cho người dùng trong 90 ngày.

Người dùng nên đóng vị thế trước ngày 20 tháng 3 năm 2023.

Các vị thế đang mở sẽ được tự động đóng theo giá thị trường sau thời gian nói trên và số dư còn lại sẽ được chuyển đổi thành USDC.

Kế hoạch Crypto hủy niêm yết TRIBE/USD có thể thay đổi từ phía sàn giao dịch hoặc chủ dự án, giá có thể sẽ đảo chiều nhanh, vui lòng theo dõi các kênh của Coin5x để cập nhật:

Twitter: https://twitter.com/coin5x

Telegram: https://t.me/coin5x_vi