Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

CoinW sẽ niêm yết Gearbox Protocol (GEAR)

22/12/2022 10:30 am UTC

CoinW sẽ niêm yết Gearbox Protocol (GEAR) cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

GEAR/USDT

Nạp tiền mở vào: 2022-12-23 12:00:00 UTC.

Giao dịch mở vào: 2022-12-22 08:00:00 UTC.

Rút tiền mở vào: 2022-12-23 12:00:00 UTC.

Kế hoạch CoinW sẽ niêm yết Gearbox Protocol (GEAR) có thể thay đổi từ phía sàn giao dịch hoặc chủ dự án, giá có thể sẽ đảo chiều nhanh, vui lòng theo dõi các kênh của Coin5x để cập nhật:

Twitter: https://twitter.com/coin5x

Telegram: https://t.me/coin5x_vi

Thông tin dự án

https://gearbox.fi/

https://discord.com/invite/gearbox

https://etherscan.io/token/0xba3335588d9403515223f109edc4eb7269a9ab5d#balances

https://docs.gearbox.finance/overview/whitepaper

https://twitter.com/GearboxProtocol