Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

CoinW niêm yết Pi Network (PI)

29/12/2022 3:02 pm UTC

CoinW niêm yết Pi Network (PI) cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

PI/USDT

Nạp tiền mở vào: Chưa xác định

Giao dịch mở vào: 2022-12-29 15:00 UTC

Rút tiền mở vào: Chưa xác định

Kế hoạch CoinW niêm yết Pi Network (PI) có thể thay đổi từ phía sàn giao dịch hoặc chủ dự án, giá có thể sẽ đảo chiều nhanh, vui lòng theo dõi các kênh của Coin5x để cập nhật:

Twitter: https://twitter.com/coin5x

Telegram: https://t.me/coin5x_vi

Website:https://minepi.com/

Blockchain Browser:https://minepi.com/blockexplorer/

Whitepaper Link:https://pinetwork-official.medium.com/pi-whitepaper-chapters-mainnet-token-model-mining-and-roadmap-19f4a6774e71