Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

CoinW niêm yết OKB

02/01/2023 14:05 UTC

CoinW niêm yết OKB cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

OKB/USDT

 

Nạp tiền mở vào: 3 January, 2023 11:00 (UTC)

Giao dịch mở vào: 2 January, 2023 11:00 (UTC)

Kế hoạch CoinW niêm yết OKB có thể thay đổi từ phía sàn giao dịch hoặc chủ dự án, giá có thể sẽ đảo chiều nhanh, vui lòng theo dõi các kênh của Coin5x để cập nhật:

Twitter: https://twitter.com/coin5x

Telegram: https://t.me/coin5x_vi

Rút tiền mở vào: 4 January, 2023 11:00 (UTC)

CoinW lists OKB

https://www.okx.com/okb