Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

CoinW lists TwitFi

20/12/2022 18:45 UTC

CoinW lists TwitFi cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

TwitFi 3L/USDT, TwitFi 3 S/USDT ETF trên khu vực ETF vào ngày  20/12 13:00 (UTC).