Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

Coinstore sẽ niêm yết Hippo Wallet Token (HPO)

23/12/2022 12:16 am UTC

Coinstore sẽ niêm yết Hippo Wallet Token (HPO) cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

HPO/USDT

Nạp tiền mở vào: 2023-01-01 16:00:00 UTC+8.

Giao dịch mở vào: 2022-12-29 16:00:00 UTC+8.

Rút tiền mở vào: 2022-12-29 16:00:00 UTC+8.

Kế hoạch Coinstore sẽ niêm yết Hippo Wallet Token (HPO) có thể thay đổi từ phía sàn giao dịch hoặc chủ dự án, giá có thể sẽ đảo chiều nhanh, vui lòng theo dõi các kênh của Coin5x để cập nhật:

Twitter: https://twitter.com/coin5x

Telegram: https://t.me/coin5x_vi

coinstore se niem yet hippo wallet token hpo

Tổng cung: 30,000,000,000

Đang phát hành: 30,000,000,000

Website: https://hpotoken.io/

Whitepaper: https://hpotoken.io/wp-content/uploads/2022/12/HPO-COIN-WHITE-PAPER-4.0.pdf

Block explorer: https://bscscan.com/token/0xa0ED3C520dC0632657AD2EaaF19E26C4fD431a84