Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

CHEEL Airdrop

28/12/2022 5:49 pm UTC

Phần thưởng

💰 Rewards: $50,000

Thời hạn

Ended UTC.

Hướng dẫn tham gia

✅Follow Coin5x Telegram

✅Follow Coin5x Twitter

🔔 Hoàn thành các bước tại Trang đăng ký

Thông tin dự án

https://twitter.com/Cheelee_Tweet

https://t.me/CheeleeCommunity_EN

https://cheelee.io