Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

BKEX sẽ niêm yết Governance Token GXE (XENO)

29/12/2022 15:31 UTC

BKEX sẽ niêm yết Governance Token GXE (XENO) cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

GXE/USDT

Nạp tiền mở vào: Đã mở

Giao dịch mở vào: 2022-12-30 11:00 AM UTC

Rút tiền mở vào: 2022-12-31 11:00 AM UTC

Kế hoạch BKEX sẽ niêm yết Governance Token GXE (XENO) có thể thay đổi từ phía sàn giao dịch hoặc chủ dự án, giá có thể sẽ đảo chiều nhanh, vui lòng theo dõi các kênh của Coin5x để cập nhật:

Twitter: https://twitter.com/coin5x

Telegram: https://t.me/coin5x_vi

BKEX will list Governance Token GXE (XENO)

GXE Website: https://project-xeno.com/

GXE Telegram: https://t.me/projectxenoglb

GXE Twitter: https://twitter.com/PROJECTXENO_GLB

GXE Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x510975edA48A97E0cA228dD04d1217292487bea6