Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

BKEX niêm yết WB-Mining (WBM)

03/01/2023 3:46 pm UTC

BKEX niêm yết WB-Mining (WBM) cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

WBM/USDT

Nạp tiền mở vào: 19:00 01/03/2023 (UTC+8)

Giao dịch mở vào: 18:00 01/04/2023 (UTC+8)

Rút tiền mở vào: 18:00 01/05/2023 (UTC+8)

Kế hoạch BKEX niêm yết WB-Mining (WBM) có thể thay đổi từ phía sàn giao dịch hoặc chủ dự án, giá có thể sẽ đảo chiều nhanh, vui lòng theo dõi các kênh của Coin5x để cập nhật:

Twitter: https://twitter.com/coin5x

Telegram: https://t.me/coin5x_vi

BKEX lists WB-Mining (WBM)

WBM Website: https://www.wb-mining.com

WBM Telegram: http://t.me/goldrushyukon

WBM Twitter: https://twitter.com/WBMining

WBM Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x19575B407e2dd49cb2BA46375A7fba37c8EC553a