Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

BitMart niêm yết Dash 2 Trade (D2T)

09/01/2023 1:12 pm UTC

BitMart niêm yết Dash 2 Trade (D2T) cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

D2T/USDT

Nạp tiền mở vào: 10:00 January 9, 2023 (UTC)

Giao dịch mở vào: 10:00 January 11, 2023 (UTC)

Rút tiền mở vào: 10:00 January 12, 2023 (UTC)

Kế hoạch BitMart niêm yết Dash 2 Trade (D2T) có thể thay đổi từ phía sàn giao dịch hoặc chủ dự án, giá có thể sẽ đảo chiều nhanh, vui lòng theo dõi các kênh của Coin5x để cập nhật:

Twitter: https://twitter.com/coin5x

Telegram: https://t.me/coin5x_vi

BKEX lists Dash 2 Trade (D2T)

Website: https://dash2trade.com

Whitepaper: https://dash2trade.com/#whitepaper

Explorer: https://etherscan.io/token/0x4Dd942bAa75810a3C1E876e79d5cD35E09C97A76

Twitter: https://twitter.com/dash2_trade

Telegram: https://t.me/dash2_trade