Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

BKEX sẽ niêm yết Bit Game Verse Token BGVT/USDT

20/12/2022 12:50 pm UTC

BKEX sẽ niêm yết Bit Game Verse Token BGVT/USDT cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

BGVT/USDT.

Thời gian mở gửi tiền: đã mở.

Thời gian mở cửa giao dịch: 19:00 23/12/2022 (UTC+8).

Thời gian mở rút tiền: 19:00 24/12/2022 (UTC+8).

Kế hoạch BKEX sẽ niêm yết Bit Game Verse Token BGVT/USDT có thể thay đổi từ phía sàn giao dịch hoặc chủ dự án, giá có thể sẽ đảo chiều nhanh, vui lòng theo dõi các kênh của Coin5x để cập nhật:

Twitter: https://twitter.com/coin5x

Telegram: https://t.me/coin5x_vi

Giới thiệu BGVT:

Trang web của BGVT : https://bgverse.io/

Điện báo BGVT : https://t.me/bgversetoken

Twitter của BGVT : https://twitter.com/BITGAMEVERSE

Contract: https://bscscan.com/token/0xa03110800894b3CcF8723D991d80875561F96777