Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

Bitmart sẽ niêm yết VerySpecialDragon (VITO)

21/12/2022 18:48 UTC

Bitmart sẽ niêm yết VerySpecialDragon (VITO) cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

VITO/USDT

Nạp tiền sẽ mở vào: 2022-12-25 04:00:00 PM UTC.

Giao dịch sẽ mở vào: 2022-12-27 04:00:00 PM UTC.

Rút tiền sẽ mở vào: 2022-12-28 04:00:00 PM UTC.

Kế hoạch Bitmart sẽ niêm yết VerySpecialDragon (VITO) có thể thay đổi từ phía sàn giao dịch hoặc chủ dự án, giá có thể sẽ đảo chiều nhanh, vui lòng theo dõi các kênh của Coin5x để cập nhật:

Twitter: https://twitter.com/coin5x

Telegram: https://t.me/coin5x_vi