Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

BitMart sẽ niêm yết Metamic (MEG)

26/12/2022 6:27 pm UTC

BitMart sẽ niêm yết Metamic (MEG) cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

MEG/USDT

Nạp tiền mở vào: 2022-12-27 09:00:00 UTC.

Giao dịch mở vào: 2022-12-29 09:00:00 UTC.

Rút tiền mở vào: 2022-12-30 09:00:00 UTC.

Kế hoạch BitMart sẽ niêm yết Metamic (MEG) có thể thay đổi từ phía sàn giao dịch hoặc chủ dự án, giá có thể sẽ đảo chiều nhanh, vui lòng theo dõi các kênh của Coin5x để cập nhật:

Twitter: https://twitter.com/coin5x

Telegram: https://t.me/coin5x_vi

bitmart se niem yet impt impt 1

Token Name: Metamic

Token Symbol: MEG

Token Type: BEP20

Total Supply: 250,000,000 MEG

 

Official Website: https://metamicgames.live

Whitepaper: https://whitepaper.metamicgames.live

Explorer: https://bscscan.com/address/0x919Eb4899C7f573c02f14201B7f42B67f27d773E

Twitter: https://twitter.com/MetaMicGames

Telegram: https://t.me/MetaMicEsportsgame