Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

BitMart sẽ niêm yết IMPT (IMPT)

26/12/2022 6:19 pm UTC

BitMart sẽ niêm yết IMPT (IMPT) cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

IMPT/USDT

Nạp tiền mở vào: 2022-12-27 10:00:00 UTC.

Giao dịch mở vào: 2022-12-28 10:00:00 UTC.

Rút tiền mở vào: 2022-12-29 10:00:00 UTC.

Kế hoạch BitMart sẽ niêm yết IMPT (IMPT) có thể thay đổi từ phía sàn giao dịch hoặc chủ dự án, giá có thể sẽ đảo chiều nhanh, vui lòng theo dõi các kênh của Coin5x để cập nhật:

Twitter: https://twitter.com/coin5x

Telegram: https://t.me/coin5x_vi

bitmart se niem yet impt impt

Token Name: IMPT

Token Symbol: IMPT

Token Type: ERC20

Total Supply: 2,761,897,017 IMPT

Website: https://www.impt.io

Whitepaper: https://impt.io/assets/documents/whitepaper/en.pdf

Explorer: https://etherscan.io/token/0x04C17b9D3b29A78F7Bd062a57CF44FC633e71f85

Twitter: https://twitter.com/IMPT_token

Telegram: https://t.me/IMPTOfficial