Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

Bitmart sẽ niêm yết DinoLFG (DINO)

29/12/2022 9:34 am UTC

Bitmart sẽ niêm yết DinoLFG (DINO) cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

DINO/USDT

Nạp tiền mở vào: 2023-01-03 09:00 AM UTC

Giao dịch mở vào: 2023-01-05 09:00 AM UTC

Rút tiền mở vào: 2023-01-06 09:00 AM UTC

Kế hoạch Bitmart sẽ niêm yết DinoLFG (DINO) có thể thay đổi từ phía sàn giao dịch hoặc chủ dự án, giá có thể sẽ đảo chiều nhanh, vui lòng theo dõi các kênh của Coin5x để cập nhật:

Twitter: https://twitter.com/coin5x

Telegram: https://t.me/coin5x_vi

Bitmart lists DinoLFG (DINO)

Token Name: DinoLFG

Token Symbol: DINO

Total Supply: 333,333,333 DINO

Token Type: ERC20

Website: https://dinolfg.com

Explorer: https://etherscan.io/address/0x49642110b712c1fd7261bc074105e9e44676c68f

Twitter: https://twitter.com/DinoLFG

Telegram: https://t.me/OfficialDinoLFG