Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

Bitmart sẽ niêm yết Alcazar (ALCAZAR)

22/12/2022 10:13 am UTC

Bitmart sẽ niêm yết Alcazar (ALCAZAR) cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

ALCAZAR/USDT

Nạp tiền sẽ vào: 2022-12-21 08:00:00 PM UTC.

Giao dịch mở vào: 2022-12-22 08:00:00 PM UTC.

Rút tiền sẽ vào: 2022-12-23 08:00:00 PM UTC.

Kế hoạch Bitmart sẽ niêm yết Alcazar (ALCAZAR) có thể thay đổi từ phía sàn giao dịch hoặc chủ dự án, giá có thể sẽ đảo chiều nhanh, vui lòng theo dõi các kênh của Coin5x để cập nhật:

Twitter: https://twitter.com/coin5x

Telegram: https://t.me/coin5x_vi

Thông tin dự án

Token Name: Alcazar

Token Symbol: ALCAZAR

Token Type: ERC20

Total Supply: 1,000,000,000 ALCAZAR

Circulating supply: 583,055,693 ALCAZAR

Website: https://alcazartoken.io/

Explorer: https://etherscan.io/token/0x10f44a834097469ac340592d28c479c442e99bfe

Sách trắng: https://alcazartoken.io/alcazarfiles/AlcazarWhitePaperV1.pdf

Twitter: https://twitter.com/alcazartoken

Telegram: https://t.me/alcazartokenofficial