Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

BitMart niêm yết Proof of Memes (POM)

10/01/2023 10:36 am UTC

BitMart niêm yết Proof of Memes (POM) cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

POM/DOGE

Nạp tiền mở vào: Đã mở

Giao dịch mở vào: January 12, 2023 4:00 PM (UTC)

Rút tiền mở vào: January 13, 2023 4:00 PM (UTC)

Kế hoạch BitMart niêm yết Proof of Memes (POM) có thể thay đổi từ phía sàn giao dịch hoặc chủ dự án, giá có thể sẽ đảo chiều nhanh, vui lòng theo dõi các kênh của Coin5x để cập nhật:

Twitter: https://twitter.com/coin5x

Telegram: https://t.me/coin5x_vi

BitMart lists Proof of Memes (POM)

Website: https://www.proofofmemes.org/

Explorer: https://memescan.io/

Whitepaper: https://www.proofofmemes.org/whitepaper

Twitter: https://twitter.com/proof_of_memes

Telegram: https://t.me/proofofmemes