Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

BitMart niêm yết Pi Network (PI)

31/12/2022 7:08 am UTC

BitMart niêm yết Pi Network (PI) cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

PI/USDT

Nạp tiền mở vào: Thông báo sau

Giao dịch mở vào: 31/12/2022 10:00 AM (UTC)

Rút tiền mở vào: Thông báo sau

Kế hoạch BitMart niêm yết Pi Network (PI) có thể thay đổi từ phía sàn giao dịch hoặc chủ dự án, giá có thể sẽ đảo chiều nhanh, vui lòng theo dõi các kênh của Coin5x để cập nhật:

Twitter: https://twitter.com/coin5x

Telegram: https://t.me/coin5x_vi

BitMart lists Pi Network (PI)

Website: minepi.com

Twitter: @PiCoreTeam

Telegram: PiAnnouncements

Support Portal: minepi.com/support

Community Wiki: minepi.com/wiki