Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

BitMart niêm yết Patientory (PTOY)

07/01/2023 2:37 am UTC

BitMart niêm yết Patientory (PTOY) cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

PTOY/USDT

Nạp tiền mở vào: January 8, 2023 3:00 PM (UTC)

Giao dịch mở vào: January 10, 2023 3:00 PM (UTC)

Rút tiền mở vào: January 11, 2023 3:00 PM (UTC)

Kế hoạch BitMart niêm yết Patientory (PTOY) có thể thay đổi từ phía sàn giao dịch hoặc chủ dự án, giá có thể sẽ đảo chiều nhanh, vui lòng theo dõi các kênh của Coin5x để cập nhật:

Twitter: https://twitter.com/coin5x

Telegram: https://t.me/coin5x_vi

BitMart lists Patientory (PTOY)

Website: https://patientory.com/

Explorer: https://etherscan.io/token/0x8ae4bf2c33a8e667de34b54938b0ccd03eb8cc06

Whitepaper: https://patientoryassociation.org/wp-content/uploads/2018/11/patientory_whitepaper.pdf

Twitter: https://twitter.com/patientory

Telegram: ​​https://t.me/PTOYChat