Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

BitMart niêm yết Osmosis (OSMO)

06/01/2023 08:51 UTC

OSMO/USDT

Nạp tiền mở vào: Jan 6, 2023 7:00 AM (UTC)

Giao dịch mở vào: Jan 6, 2023 8:00 AM (UTC)

Rút tiền mở vào: Jan 6, 2023 9:00 AM (UTC)

BitMart lists Osmosis (OSMO)

Website: https://osmosis.zone

Explorer: https://www.mintscan.io/osmosis

Twitter: https://twitter.com/osmosiszone

Telegram: https://t.me/osmosis_chat