Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

BitMart niêm yết OMAX COIN (OMAX)

05/01/2023 3:34 pm UTC

BitMart niêm yết OMAX COIN (OMAX) cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

OMAX/USDT

Nạp tiền mở vào: 05 Jan, 2023 2:00 PM (UTC)

Giao dịch mở vào: 06 Jan, 2023 2:00 PM (UTC)

Rút tiền mở vào: 07 Jan, 2023 2:00 PM (UTC)

Kế hoạch BitMart niêm yết OMAX COIN (OMAX) có thể thay đổi từ phía sàn giao dịch hoặc chủ dự án, giá có thể sẽ đảo chiều nhanh, vui lòng theo dõi các kênh của Coin5x để cập nhật:

Twitter: https://twitter.com/coin5x

Telegram: https://t.me/coin5x_vi

BitMart lists OMAX COIN (OMAX)

Website: https://omaxcoin.com/

Explorer: https://omaxray.com/

Whitepaper: https://omaxcoin.com/Whitepaper/OMAX_Whitepaper.pdf

Twitter:https://twitter.com/omaxtoken

Telegram: https://t.me/OmaxToken