Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

BitMart niêm yết Legends (FWCL)

03/01/2023 3:50 pm UTC

BitMart niêm yết Legends (FWCL) cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

FWCL/USDT

Nạp tiền mở vào: 1/4/2023 10:00 AM (UTC)

Giao dịch mở vào: 1/6/2023 10:00 AM (UTC)

Rút tiền mở vào: 1/7/2023 10:00 AM (UTC)

Kế hoạch BitMart niêm yết Legends (FWCL) có thể thay đổi từ phía sàn giao dịch hoặc chủ dự án, giá có thể sẽ đảo chiều nhanh, vui lòng theo dõi các kênh của Coin5x để cập nhật:

Twitter: https://twitter.com/coin5x

Telegram: https://t.me/coin5x_vi

BitMart lists Legends (FWCL)

Website: https://fwclegends.games

Whitepaper: https://legends-game-whitepaper.gitbook.io/legends-game/

Explorer: https://bscscan.com/address/0x83adb07bb91ddde95a24982f1b2d343963ba3995

Twitter: https://twitter.com/fwclegends

Telegram: https://t.me/Fwclegendsofficial