Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

BitMart niêm yết Gamexchange (GAMEX)

07/01/2023 2:25 am UTC

BitMart niêm yết Gamexchange (GAMEX) cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

GAMEX/USDT

Nạp tiền mở vào: January 7, 2023 03:00 PM (UTC)

Giao dịch mở vào: January 9, 2023 03:00 PM (UTC)

Rút tiền mở vào: January 10, 2023 03:00 PM (UTC)

Kế hoạch BitMart niêm yết Gamexchange (GAMEX) có thể thay đổi từ phía sàn giao dịch hoặc chủ dự án, giá có thể sẽ đảo chiều nhanh, vui lòng theo dõi các kênh của Coin5x để cập nhật:

Twitter: https://twitter.com/coin5x

Telegram: https://t.me/coin5x_vi

BitMart lists Gamexchange (GAMEX)

Website: https://www.gamexchange.cc/

Explore: https://bscscan.com/token/0x0f7065bA2D07D1aa29eF0340ce2E6021a5E663a1

Whitepaper: https://www.gamexchange.cc/

Twitter: https://twitter.com/gamexchange_cc?s=21&t=fOwjAMVFhPBRWlOFNEfZfA