Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

BitMart niêm yết ExtractoDAO Bull (XBLL)

10/01/2023 10:33 am UTC

BitMart niêm yết ExtractoDAO Bull (XBLL) cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

XBLL/USDT

Nạp tiền mở vào: January 10, 2023 3:00 PM (UTC)

Giao dịch mở vào: January 12, 2023 3:00 PM (UTC)

Rút tiền mở vào: January 13, 2023 3:00 PM (UTC)

Kế hoạch BitMart niêm yết ExtractoDAO Bull (XBLL) có thể thay đổi từ phía sàn giao dịch hoặc chủ dự án, giá có thể sẽ đảo chiều nhanh, vui lòng theo dõi các kênh của Coin5x để cập nhật:

Twitter: https://twitter.com/coin5x

Telegram: https://t.me/coin5x_vi

BitMart lists ExtractoDAO Bull (XBLL)

Website: https://www.extractodao.com/

Explorer: https://polygonscan.com/token/0x8110706a399d457d67b7a2b7636482b4bfcebb21

Whitepaper: https://www.extractodao.com/whitepaper/whitepaper-en-08-12-22.pdf

Twitter: https://twitter.com/extractodao

Telegram: https://t.me/extractodao