Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

BitMart niêm yết BITCONEY (BITCONEY)

06/01/2023 2:59 am UTC

BitMart niêm yết BITCONEY (BITCONEY) cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

BITCONEY/USDT

Nạp tiền mở vào: Jan 7, 2023 9:00 AM (UTC)

Giao dịch mở vào: Jan 9, 2023 9:00 AM (UTC)

Rút tiền mở vào: Jan 10, 2023 9:00 AM (UTC)

Kế hoạch BitMart niêm yết BITCONEY (BITCONEY) có thể thay đổi từ phía sàn giao dịch hoặc chủ dự án, giá có thể sẽ đảo chiều nhanh, vui lòng theo dõi các kênh của Coin5x để cập nhật:

Twitter: https://twitter.com/coin5x

Telegram: https://t.me/coin5x_vi

BitMart lists BITCONEY (BITCONEY)

Website: https://www.bitconeytoken.com

Whitepaper: https://www.bitconeytoken.com/BitConey_Whitepaper.pdf

Explorer: https://bscscan.com/address/0x5b3790e08920A1A5B6b26c7Fc6807653090ab88e

Twitter: https://twitter.com/BitConey

Telegram: https://t.me/BITCONEYTOKEN