Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

BitMart niêm yết BIT GAME VERSE TOKEN (BGVT)

30/12/2022 14:08 UTC

BitMart niêm yết BIT GAME VERSE TOKEN (BGVT) cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

BGVT/USDT

Nạp tiền mở vào: 3/1/2023 10:00 UTC

Giao dịch mở vào: 5/1/2023, 2022 10:00 UTC

Rút tiền mở vào: 6/1/2023, 2022 10:00 UTC

Kế hoạch BitMart niêm yết BIT GAME VERSE TOKEN (BGVT) có thể thay đổi từ phía sàn giao dịch hoặc chủ dự án, giá có thể sẽ đảo chiều nhanh, vui lòng theo dõi các kênh của Coin5x để cập nhật:

Twitter: https://twitter.com/coin5x

Telegram: https://t.me/coin5x_vi

BitMart lists BIT GAME VERSE TOKEN (BGVT)

Website: https://bgverse.io/

Whitepaper: https://bgverse.io/pdf/BGV-Whitepaper.pdf

Explorer: https://bscscan.com/token/0xa03110800894b3CcF8723D991d80875561F96777

Twitter: https://twitter.com/BITGAMEVERSE

Telegram: https://t.me/bgversetoken