Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

Bitmart lists LiveGreen Coin (LGC)

20/12/2022 4:08 pm UTC

Bitmart lists LiveGreen Coin (LGC) cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

LGC/USDT

Tính năng gửi tiền: 20/12/2022 9:00 AM (UTC).

Tính năng giao dịch: 22/12/2022 9:00 AM (UTC).

Tính năng rút tiền: 23/12/2022 9:00 AM (UTC).

Kế hoạch Bitmart lists LiveGreen Coin (LGC) có thể thay đổi từ phía sàn giao dịch hoặc chủ dự án, giá có thể sẽ đảo chiều nhanh, vui lòng theo dõi các kênh của Coin5x để cập nhật:

Twitter: https://twitter.com/coin5x

Telegram: https://t.me/coin5x_vi

Thông tin dự án

Các giao dịch LGC tính thêm 6% phí giao dịch so với Phí BitMart đối với người dùng bán lẻ, bao gồm 2% được phân phối lại trực tiếp cho tất cả những người nắm giữ LGC hiện tại trên BitMart bằng USDT và 4% cho hoạt động tiếp thị.

BitMart sẽ chụp nhanh hàng ngày số dư LGC đang nắm giữ của người dùng. Việc phân phối sẽ được hoàn thành trên cơ sở T+2. Người dùng có thể tìm thấy bản ghi phân phối thông qua trang Lịch sử Quỹ. Tìm hiểu thêm chi tiết về LGC cao hơn 6% so với cấu trúc phí giao dịch tiêu chuẩn của BitMart tại đây.