Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

BingX sẽ niêm yết Gearbox Protocol (GEAR)

22/12/2022 20:45 UTC

BingX sẽ niêm yết Gearbox Protocol (GEAR) cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

GEAR/USDT

Nạp tiền mở vào: 2022-12-23 19:30:00 UTC+8.

Giao dịch mở vào: 2022-12-23 UTC chưa có thời gian chính xác.

Rút tiền mở vào: 2022-12-23 UTC chưa có thời gian chính xác.

Kế hoạch BingX sẽ niêm yết Gearbox Protocol (GEAR) có thể thay đổi từ phía sàn giao dịch hoặc chủ dự án, giá có thể sẽ đảo chiều nhanh, vui lòng theo dõi các kênh của Coin5x để cập nhật:

Twitter: https://twitter.com/coin5x

Telegram: https://t.me/coin5x_vi

 

gearbox.fi/

discord.com/invite/gearbox

etherscan.io/token/0xba3335588d9403515223f109edc4eb7269a9ab5d#balances

docs.gearbox.finance/overview/whitepaper

twitter.com/GearboxProtocol