Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

Binance sẽ hủy niêm yết FET, FORTH, KEY, MBOX, WIN, AION, BTS

22/12/2022 22:59 UTC

Binance sẽ hủy niêm yết FET, FORTH, KEY, MBOX, WIN, AION, BTS cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

Thời gian vào lúc 2023-01-01 06:00 (UTC), tức 2023-01-01 13:00 giờ Việt Nam.

Các cặp Cross Margin: FET/BTC, FET/BUSD, FET/USDT, FORTH/BUSD, FORTH/USDT, KEY/USDT, MBOX/BTC, MBOX/BUSD, MBOX/USDT, WIN/BUSD, WIN/USDT.

Các cặp Isolated Margin: AION/BTC, AION/USDT, BTS/BTC, BTS/USDT.

Xin lưu ý:

Kế hoạch Binance sẽ hủy niêm yết FET, FORTH, KEY, MBOX, WIN, AION, BTS có thể thay đổi từ phía sàn giao dịch hoặc chủ dự án, giá có thể sẽ đảo chiều nhanh, vui lòng theo dõi các kênh của Coin5x để cập nhật:

Twitter: https://twitter.com/coin5x

Telegram: https://t.me/coin5x_vi

Người dùng vẫn có thể giao dịch các tài sản trên các cặp giao dịch khác có sẵn trên Binance.

Người dùng được khuyên nên đóng các vị thế của mình trước khi ngừng giao dịch để tránh bất kỳ tổn thất tiềm ẩn nào.