Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

Binance sẽ hủy niêm yết FET, FORTH, KEY, MBOX, WIN, AION, BTS

22/12/2022 2:01 am UTC

Binance sẽ hủy niêm yết FET, FORTH, KEY, MBOX, WIN, AION, BTS cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

Cross Margin: FET/BTC, FET/BUSD, FET/USDT, FORTH/BUSD, FORTH/USDT, KEY/USDT, MBOX/BTC, MBOX/BUSD, MBOX/USDT, WIN/BUSD, WIN/USDT.

Isolated Margin: AION/BTC, AION/USDT, BTS/BTC, BTS/USDT.

Người dùng vẫn có thể giao dịch các tài sản trên các cặp giao dịch khác có sẵn trên Binance.

 

Kế hoạch Binance sẽ hủy niêm yết FET, FORTH, KEY, MBOX, WIN, AION, BTS có thể thay đổi từ phía sàn giao dịch hoặc chủ dự án, giá có thể sẽ đảo chiều nhanh, vui lòng theo dõi các kênh của Coin5x để cập nhật:

Twitter: https://twitter.com/coin5x

Telegram: https://t.me/coin5x_vi