Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

Binance niêm yết Synapse (SYN)

22/02/2023 8:49 am UTC

Binance niêm yết Synapse (SYN) cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

SYN/BTC, SYN/USDT

Nạp tiền mở vào: Đã mở

Giao dịch mở vào: 2023-02-22 10:30 (UTC)

Rút tiền mở vào: 2023-02-23 10:30 (UTC)

Kế hoạch Binance niêm yết Synapse (SYN) có thể thay đổi từ phía sàn giao dịch hoặc chủ dự án, giá có thể sẽ đảo chiều nhanh, vui lòng theo dõi các kênh của Coin5x để cập nhật:

Twitter: https://twitter.com/coin5x

Telegram: https://t.me/coin5x_vi

Thông tin dự án

Binance niêm yết Synapse (SYN)

https://synapseprotocol.com/

Contract Addresses – EthereumBNB ChainPolygonFantomAvalancheArbitrumOptimism