Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

Binance niêm yết AMB và BETH

02/03/2023 8:30 am UTC

Binance niêm yết AMB và BETH cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

AMB/USDT & BETH/USDT

Nạp tiền mở vào: Đã mở

Giao dịch mở vào: 2023-03-03 08:00 (UTC)

Rút tiền mở vào: Mở sau khi giao dịch

Kế hoạch Binance niêm yết AMB và BETH có thể thay đổi từ phía sàn giao dịch hoặc chủ dự án, giá có thể sẽ đảo chiều nhanh, vui lòng theo dõi các kênh của Coin5x để cập nhật:

Twitter: https://twitter.com/coin5x

Telegram: https://t.me/coin5x_vi

Binance niêm yết AMB và BETH