Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

Binance Margin hủy niêm yết CHESS, CVP, MDT, RARE và VOXEL

15/12/2022 3:46 pm UTC

Binance Margin hủy niêm yết CHESS, CVP, MDT, RARE và VOXEL cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

Binance Margin sẽ hủy niêm yết CHESS, CVP, MDT, RARE và VOXEL dưới dạng tài sản có thể vay khỏi Cross Margin vào lúc 2022-12-29 03:00 (UTC), tức 2022-12-29 10:00 giờ Việt Nam.

Các cặp ký quỹ chéo: CHESS/BTC, CHESS/BUSD, CHESS/USDT, CVP/BUSD, CVP/USDT, MDT/BTC, MDT/USDT, RARE/BUSD, RARE/USDT, VOXEL/BUSD, VOXEL/USDT.

Xin lưu ý:

Vào 2022-12-19 03:00 (UTC), Binance sẽ tạm ngưng CHESS/BTC, CHESS/BUSD, CHESS/USDT, CVP/BUSD, CVP/USDT, MDT/BTC, MDT/USDT, RARE/BUSD, RARE/ Vay ký quỹ chéo USDT, VOXEL/BUSD và VOXEL/USDT.

Kế hoạch Binance Margin hủy niêm yết CHESS, CVP, MDT, RARE và VOXEL có thể thay đổi từ phía sàn giao dịch hoặc chủ dự án, giá có thể sẽ đảo chiều nhanh, vui lòng theo dõi các kênh của Coin5x để cập nhật:

Twitter: https://twitter.com/coin5x

Telegram: https://t.me/coin5x_vi

Vào lúc 03:00 ngày 29/12/2022 (UTC), Binance sẽ đóng vị thế của người dùng, tiến hành thanh toán tự động và hủy tất cả các lệnh đang chờ xử lý trên CHESS/BTC, CHESS/BUSD, CHESS/USDT, CVP/BUSD, CVP/USDT , MDT/BTC, MDT/USDT, RARE/BUSD, RARE/USDT, VOXEL/BUSD và các cặp ký quỹ chéo VOXEL/USDT. Sau đó, sẽ xóa các cặp này khỏi Cross Margin. Người dùng được khuyên nên đóng các vị trí của mình trước khi ngừng giao dịch ký quỹ để tránh bất kỳ tổn thất tiềm ẩn nào.

Người dùng Ký quỹ danh mục đầu tư nên chuyển các mã thông báo được đề cập ở trên ra khỏi Ví ký quỹ sang Ví Spot và nạp số dư ký quỹ trước 03:00 ngày 29/12/2022 (UTC). Người dùng nên theo dõi chặt chẽ Tỷ lệ ký quỹ bảo trì hợp nhất (Uni-MMR) để tránh mọi khả năng thanh lý có thể xảy ra do việc xóa các mã thông báo được đề cập ở trên khỏi Ví ký quỹ.