Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

Binance Margin sẽ hủy niêm yết một số cặp của BNX, TORN, DREP, LOKA, MOB

10/12/2022 16:57 UTC

Binance Margin sẽ hủy niêm yết một số cặp của BNX, TORN, DREP, LOKA, MOB cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

Binance sẽ gỡ bỏ và ngừng các cặp giao dịch ký quỹ sau từ 10:00 ngày 22/12/2022 (Giờ Việt Nam):

Các cặp Cross Margin: BNX/BTC, BNX/BUSD, BNX/USDT, DREP/BUSD, DREP/USDT, LOKA/BUSD, LOKA/USDT, MOB/BUSD, MOB/USDT

Các cặp Isolated Margin: TORN/BTC, TORN/BUSD, TORN/USDT

Lưu ý:

Kế hoạch Binance Margin sẽ hủy niêm yết một số cặp của BNX, TORN, DREP, LOKA, MOB có thể thay đổi từ phía sàn giao dịch hoặc chủ dự án, giá có thể sẽ đảo chiều nhanh, vui lòng theo dõi các kênh của Coin5x để cập nhật:

Twitter: https://twitter.com/coin5x

Telegram: https://t.me/coin5x_vi

Vào lúc 10:00 ngày 22/12/2022 (Giờ Việt Nam), Binance sẽ tạm ngưng chức năng vay Cross Margin đối với các cặp BNX/BTC, BNX/BUSD, BNX/USDT, DREP/BUSD, DREP/USDT, LOKA/BUSD, LOKA/USDT, MOB/BUSD và MOB/USDT, cũng như chức năng vay Isolated Margin đối với các cặp TORN/BTC, TORN/BUSD và TORN/USDT.

Vào lúc 10:00 ngày 22/12/2022 (Giờ Việt Nam), Binance sẽ đóng vị thế của người dùng, tiến hành thanh toán tự động và hủy tất cả các lệnh đang chờ đối với các cặp Cross Margin BNX/BTC, BNX/BUSD, BNX/USDT, DREP/BUSD, DREP/USDT, LOKA/BUSD, LOKA/USDT, MOB/BUSD và MOB/USDT, cũng như các cặp Isolated Margin TORN/BTC, TORN/BUSD và TORN/USDT. Sau đó sẽ hủy niêm yết các cặp Isolated Margin và Cross Margin. Người dùng nên đóng vị thế trước khi chức năng giao dịch ký quỹ bị ngừng để tránh bất kỳ tổn thất nào có thể xảy ra.