Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

Binance hủy niêm yết một số cặp giao dịch của ACA, OMG, VGX, YFII

07/12/2022 22:44 UTC

Binance hủy niêm yết một số cặp giao dịch của ACA, OMG, VGX, YFII cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

Cụ thể, Binance sẽ hủy niêm yết và ngừng các cặp giao dịch ký quỹ sau vào lúc 10:00 ngày 13/12/2022 (Giờ Việt Nam):

Các cặp Cross Margin (Ký quỹ chéo): ANC/BUSD, ANC/USDT, OMG/BTC, OMG/USDT

Các cặp Isolated Margin (Ký quỹ biệt lập): ACA/BUSD, ACA/USDT, ANC/BUSD, ANC/USDT, OMG/BTC, OMG/BUSD, OMG/USDT, VGX/USDT, YFII/BTC, YFII/USDT

Lưu ý:

Kế hoạch Binance hủy niêm yết một số cặp giao dịch của ACA, OMG, VGX, YFII có thể thay đổi từ phía sàn giao dịch hoặc chủ dự án, giá có thể sẽ đảo chiều nhanh, vui lòng theo dõi các kênh của Coin5x để cập nhật:

Twitter: https://twitter.com/coin5x

Telegram: https://t.me/coin5x_vi

Vào 10:00 ngày 08/12/2022 (Giờ Việt Nam), Binance sẽ tạm ngưng chức năng vay ký quỹ ACA/BUSD, ACA/USDT, ANC/BUSD, ANC/USDT, OMG/BTC, OMG/BUSD, OMG/USDT, VGX/USDT, YFII/BTC và YFII/USDT đối với Cross Margin và/hoặc Isolated Margin, nếu có.

Vào 10:00 ngày 13/12/2022 (Giờ Việt Nam), Binance sẽ đóng các vị thế của người dùng, tiến hành thanh toán tự động và hủy tất cả các lệnh đang chờ xử lý đối với các cặp giao dịch Cross Margin và/hoặc Isolated Margin ACA/BUSD, ACA/USDT, ANC/BUSD, ANC/USDT, OMG/BTC, OMG/BUSD, OMG/USDT, VGX/USDT, YFII/BTC và YFII/USDT. Sau đó, sẽ hủy niêm yết các cặp Isolated Margin và Cross Margin. Người dùng nên đóng vị thế trước khi chức năng giao dịch ký quỹ bị ngừng để tránh bất kỳ tổn thất nào có thể xảy ra.

Người dùng Ký quỹ danh mục đầu tư nên chuyển các token được đề cập ở trên ra khỏi Ví Margin tới Ví Spot và nạp tiền vào số dư ký quỹ, nếu cần trước 10:00 ngày 13/12/2022 (Giờ Việt Nam).

Người dùng nên giám sát chặt chẽ Tỷ lệ ký quỹ duy trì hợp nhất (Uni-MMR) để tránh khả năng thanh lý do việc gỡ bỏ các token được đề cập ở trên khỏi Ví Margin.