Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

Binance hủy niêm yết một số cặp CVC, ROSE, SLP

07/12/2022 10:37 pm UTC

Binance hủy niêm yết một số cặp CVC, ROSE, SLP cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

Binance sẽ hủy niêm yết và ngừng giao dịch các cặp giao dịch sau từ 10:00 ngày 09/12/2022 (Giờ Việt Nam):

Các cặp Giao ngay: CVC/BTC, CVC/USDT, ROSE/BNB, SLP/BNB

Người dùng vẫn có thể giao dịch những tài sản trên thông qua các cặp giao dịch vẫn còn được Binance hỗ trợ.

Binance sẽ chấm dứt các dịch vụ giao dịch chiến lược cho các cặp giao dịch Giao ngay nói trên vào lúc 10:00 ngày 09/12/2022 (Giờ Việt Nam), nếu có. Người dùng được khuyến nghị cập nhật và/hoặc hủy các chiến lược giao dịch của họ trước thời điểm ngưng các dịch vụ giao dịch chiến lược để tránh bất kỳ tổn thất nào có thể xảy ra.

Kế hoạch Binance hủy niêm yết một số cặp CVC, ROSE, SLP có thể thay đổi từ phía sàn giao dịch hoặc chủ dự án, giá có thể sẽ đảo chiều nhanh, vui lòng theo dõi các kênh của Coin5x để cập nhật:

Twitter: https://twitter.com/coin5x

Telegram: https://t.me/coin5x_vi