Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

Binance hủy niêm yết một số cặp ATA, GLM, KSM, LOOM, REI, STMX, STRAX, TROY

28/12/2022 6:10 am UTC

Binance hủy niêm yết một số cặp ATA, GLM, KSM, LOOM, REI, STMX, STRAX, TROY cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

Spot: ATA/BNB, GLM/ETH, KSM/ETH, LOOM/ETH, REI/ETH, STMX/ETH, STRAX/ETH, TROY/BNB.

Vào lúc: 2022-12-30 03:00 (UTC).

Người dùng vẫn có thể giao dịch các tài sản trên trên các cặp giao dịch khác có sẵn trên Binance.

Binance sẽ chấm dứt dịch vụ giao dịch chiến lược cho các cặp giao dịch giao ngay nói trên vào lúc 30:00-12-12 03:00 (UTC) , nếu có. Người dùng nên cập nhật và/hoặc hủy các chiến lược giao dịch của mình trước khi ngừng dịch vụ giao dịch chiến lược để tránh bất kỳ tổn thất tiềm ẩn nào.

Kế hoạch Binance hủy niêm yết một số cặp ATA, GLM, KSM, LOOM, REI, STMX, STRAX, TROY có thể thay đổi từ phía sàn giao dịch hoặc chủ dự án, giá có thể sẽ đảo chiều nhanh, vui lòng theo dõi các kênh của Coin5x để cập nhật:

Twitter: https://twitter.com/coin5x

Telegram: https://t.me/coin5x_vi