Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

Binance hủy niêm yết một số cặp ATA, DEXE, HIGH, STPT WAN

29/12/2022 5:15 am UTC

Binance hủy niêm yết một số cặp ATA, DEXE, HIGH, STPT WAN cho các cặp giao dịch và thông tin như sau:

Cross Margin Pairs: ATA/BTC, ATA/BUSD, ATA/USDT, DEXE/BUSD, DEXE/USDT, HIGH/BUSD, HIGH/USDT, STPT/BTC, STPT/BUSD, STPT/USDT, WAN/USDT

Time: 2023-01-03 06:00 (UTC)

Người dùng vẫn có thể giao dịch các tài sản trên các cặp giao dịch khác có sẵn trên Binance.

 

Kế hoạch Binance hủy niêm yết một số cặp ATA, DEXE, HIGH, STPT WAN có thể thay đổi từ phía sàn giao dịch hoặc chủ dự án, giá có thể sẽ đảo chiều nhanh, vui lòng theo dõi các kênh của Coin5x để cập nhật:

Twitter: https://twitter.com/coin5x

Telegram: https://t.me/coin5x_vi