Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

AURORA tiến hành IDO trên NEAR và trên chính Aurora

27/10/2021 10:38 pm UTC

Theo Aurora thông báo dẫn bản tin từ SmartPad thì kế hoạch IDO AURORA sẽ diễn ra trong tháng 11 năm 2021 như sau:

Nền tảng SmartPad trên Aurora:

Ngày: 4 tháng 11

Số lượng 50.000 AURORA.

Giá: $1.

Đồng tiền chấp thuận: ETH

Nền tảng NEAR, có 2 ngày:

Ngày: 11 tháng 11 trên Bocachica

Số lượng 300.000 AURORA.

Giá: $1.

Đồng tiền chấp thuận: NEAR.

Ngày: 17 tháng 11 trên Skyward

Số lượng 650.000 AURORA.

Giá: không cố định.

Đồng tiền chấp thuận: NEAR.