Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

Aptos x Polygon Airdrop

01/01/2023 4:09 pm UTC

Phần thưởng

🎁800.000 $APT trị giá $2.750.000

2.000 người

Nhận 400 $APT ($1.350) mỗi người

Thời hạn

End in 15/1/2023

Tham gia

✅Follow Coin5x Telegram

✅Follow Coin5x Twitter

🔔 Hoàn thành các bước tại trang Airdrop