Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

Aniwar Airdrop

01/01/2023 3:38 pm UTC

Phần thưởng

10,000,000 $ANIW

🏆 Top 5 of 200 Referrals will win 200,000 $ANIW tokens each

🏆 Top 200 Referrals will win 15,000 $ANIW tokens each

🏆 800 lucky users will win 7,500 $ANIW tokens each

Thời hạn

Kế thúc vào 16:00 UTC 2/1/2023

Hướng dẫn tham gia

✅Follow Coin5x Telegram

✅Follow Coin5x Twitter

🔔 Hoàn thành các bước tại trang Airdrop

Aniwar