Airdrop Ngon, Tin Lên Sàn & Hủy Niêm Yết

Akatsuki Labs X KOLONFT Airdrop

02/01/2023 14:44 UTC

Phần thưởng

🎁 25000 $KOLO tokens cho 1005 chiến thắng

Thời hạn

Kết thúc vào 5/1/ 2023

Tham gia

✅Theo dõi Coin5x Telegram

✅Theo dõi Coin5x Twitter

🔔 Hoàn thành các bước tại trang Airdrop

Akatsuki Labs X KOLONFT Airdrop